ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатели Программного комитета:

  • Чуян Елена Николаевна;
  • Владимирский Борис Михайлович;
  • Vincenzo I. Valenzi.

Организационный комитет:

  • Туманянц К.Н.;
  • Джелдубаева Э.Р.;
  • Ярмолюк Н.С.;
  • Бирюкова Е.А.;
  • Раваева М.Ю.;
  • Бражникова Н.А.